top of page

Rope Access

PERMANENTE ADKOMSTSYSTEMER VED ARBEID I TAU

I mange tilfeller er det både lønnsomt og sikkerhetsmessig riktig og velge et permanent adkomstsystem for arbeid i tau. Koltek® har 34 års erfaring med adkomstsystemer og vi tilbyr flere typer systemer som dekker alle behov. Vi er spesialister til å skreddersy det optimale systemet for ditt prosjekt hvor sikkerhet og det visuelle bildet har høy prioritet.

Våre systemer består av bolter, forankringspunkter, frittstående stolper, braketter og skinnesystemer. 

"

Bolter og forankringspunkter festes rett i betong, vegg eller tak, det er en rimelig og god løsning der krav til mobiliteten ikke er så stor.

 

"

Frittstående stolper og braketter kan også brukes til individuelle festepunkter for arbeid i tau (litt avhengig av innfestningene), disse kan også kombineres med fallsikringsliner til permanente installasjoner.

"

Rope Access på skinnesystem er den desidert mest optimale- og mobile-løsningen for horisontal-bevegelse. Koltek® har tre skinner godkjent for bruk til Rope Access, KOT118, KOT126 og KOT125.

Disse tre typene benyttes også ved bruk av arbeidskurv på wirer, så Rope Access og arbeidskurv kan derfor kombineres på dette systemet uten ekstra kostnader. Har du skinner på bygget, kan det også leies av oss ved behov.

  

KOT126

KOT126

KOT125

KOT125

KOT118

KOT118

Kontakt en av våre ingeniører for en hyggelig og uforpliktene samtale;
Sebastian Sopel

Teknisk leder

Tel: +47 906 56 345

Mail: sebastian.sopel(a)koltek.no

bottom of page