top of page

Historie

Produksjonsselskapet for Koltek adkomstsystemer ble etablert i 1983 under navnet Koltek AS. Navnet er en sammensetning av ”Kolbotn” og ”teknikk”. Aktivitetene har siden omfattet utvikling, produksjon og markedsføring av adkomstsystemer for inspeksjon og vedlikehold av bygg. Våre prosjekter inkluderer næringsbygg, offentlige bygg og broer, samt skip og offshoreplattformer. Målsetningen er å tilby et fleksibelt og lett ”access”-system som løser ethvert adkomstproblem der andre muligheter kan være for kompliserte eller kostbare ved installasjon og bruk.

 

Utviklingen av bedriften fra begynnelsen og frem til i dag:

 

1983    Startfasen gikk over 2 år hvor basisproduktene ble utviklet og testet ved en rekke anlegg i Norge og Sverige (hjemmemarkedet). Resultatet fra dette arbeidet ledet oss til den neste fasen.

 

1985    I denne fasen ble markedet utvidet til å gjelde flere land fra forskjellige kontinenter. I de neste par årene ble et produktspekter av betydelig bredde ble etablert. Koltek var nå å regne som en totalleverandør av adkomstsystemer.

 

1987    Fokus har etter dette vært rettet mot videreutvikling av eksisterende produkter, samt aktiv markedsføring av disse. Strategien var å opprettholde posisjonen som teknologisk leder i bransjen, hvor produktutvikling var prioritet. Bedriften ekspanderte kraftig i de følgende årene og selger nå adkomstsystemer til bygg i ca. 40 land via et etablert kontaktnett i Europa, Asia, Midtøsten, Amerika og Australia.

 

1999    Bedriften ble tatt inn i Mjørud-gruppen og navn ble endret til Mjørud Koltek AS.

Den nye eierstrukturen skulle gjøre Mjørud Koltek rustet for gjennomføring av en aktiv global markedsstrategi. Eksisterende markeder skulle bearbeides, og nye skulle søkes.

Mjørud Koltek AS hadde som strategi at fremtidig økonomisk vekst skulle skje gjennom utvikling av både personale, produkter og markeder. Investeringsselskapet som eide Mjørud-gruppen valgte i 2002 å selge alle bedriftene i gruppen. Mjørud Rakkestad ble kjøpt tilbake av tidligere eiere og Mjørud Koltek ble kjøpt av Askim Mek Verksted AS

 

2002    Koltek produksjonen ble flyttet fra Ski til Spydeberg for å komme nærmere de nye eierne.

Bedriften ble først etablert som AMV Koltek AS, et datterselskap til AMV, men året etter oppløst som egen bedrift og flyttet til Askim som egen avdeling i bygget til AMV i Askim.

 

2003    Fra våren 2003 har Koltek vært produsert og levert av Askim Mek Verksted AS avdeling Koltek. Produktene var i hovedsak de samme som på 90-tallet, men våre egne konstruktører tok også på seg utfordringer innen konstruksjon av relativt kompliserte adkomstsystemer. Blant annet ble det konstruert en takmaskin for en bank i UAE. Denne ble levert, men ikke fulgt opp med flere siden det var vanskelig å få god fortjeneste på slike maskiner.

 

2010    Fra dette året ble organiseringen av Koltek som egen avdeling oppløst og Koltek navnet knyttet kun til produktgruppen – som et av flere fra Askim Mek Verksted AS

 

2015   Glava -konsernet besluttet å selge ut AMV - Koltek . Breivik Holding og VM - konsernet har kjøpt AMV.  Flere ansatte har under denne prosessen kjøpt ut Koltek avdelingen fra AMV. Koltek AS  etableres og drives videre som et selvstendig selskap.

 

 

 

Koltek® - et varemerke registrert i EU som: CTM No. 229039 (CTM står for Community Trade Mark)

 

Koltek’s adkomstsystemer produseres i aluminium. Produktene er enkle å montere / tilpasse de forskjellige typer bygg. Bortsett fra noen konsoller som utføres i stål, produseres skinner, plattformer, hengestillas, takvogner og hoveddeler til ”løpekattene” i aluminium. Det er etablert en effektiv logistikk for materialer hvor 70% av det vi selger blir produsert hos kvalitetsbevisste underleverandører og sendt direkte til byggeplass. De resterende 30% blir ferdig produsert og testet i vårt verksted før utsendelse til anleggene.

 

Produktene med brukermanualer og tilhørende retningslinjer for konstruksjon og installasjon av adkomstsystemene er presentert i de følgende kapitlene.

bottom of page