top of page

Opplæring & Sertifisering

 

Adkomstsystemer skal bare brukes av kvalifisert personell. Enhver bruk som strider mot disse retningslinjene vil være for operatørens egen risiko. Ansvaret for sikker bruk av utstyret påhviler huseier.

 

Operatør og vedlikeholds personell skal gjennomgå brukeropplæring før de benytter adkomstsystemet. Opplæringen er både praktisk og teoretisk lagt opp og operatøren får utlevert brukerbevis etter godkjent opplæring med bestått teoriprøve.

 

 

Vi utfører kurs i våre lokaler i Rakkestad og hos kunde, vi tilbyr følgende kurs:

 

 

1.1.1 Operatør kurs
(1-2 timers kurs hos kunde)

En operator er en person som er trenet i bruk av adkomstsystemet, men han har ikke tillatelse til å montere eller demontere utstyret. Operatøren skal trenes i å utføre den daglige kontrollrutinen, men skal ikke tillates andre kontroll- eller servicerutiner.

 

 

1.1.2 Sertifisert brukeropplæring kurs (Ansvarlig Person)
(Full dag)

En ansvarlig person har gjennomgått vårt opplæringsprogram for klargjøring av utstyret. Når en plattform er i bruk skal det være minst en ansvarlig person i nærheten som kan hjelpe operatøren ved behov. En operatør og en ansvarlig person kan være samme person.

 

 

 

Dagsskjema:

 

08:00-11:00 Teori

11:00-11:30 Usedvanlig god lunsj fra Koltek :)

11:30-15:30 Praktisk opplæring

15:30-16:00 Teoriprøve

 

 

There are no items in this list

Please reload

bottom of page